Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o posúdení vplyvu ohľadom zoznamu súborov údajov s vysokou hodnotou, ktor...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2019/0025
Štúdia o posúdení vplyvu ohľadom zoznamu súborov údajov s vysokou hodnotou, ktoré majú členské štáty sprístupniť podľa smernice o informáciách verejného sektora (Public Sector Information – PSI) – SMART 2019/0025
V prepracovanej smernici o informáciách vo verejnom sektore sa predpokladá prijatie vykonávacieho aktu Komisie, ktorým sa vymedzí zoznam súborov údajov vysokej hodnoty vo vlastníctve orgánov verejného sektora a verejných orgánov, a podmienky ich opakovaného použitia v celej EÚ. Tieto súbory údajov sa majú sprístupniť na opätovné použitie bezplatne prostredníctvom rozhraní programovania aplikácií, v strojovo čitateľnom formáte a podľa možnosti ako hromadné prevzatie.Štúdia podporí posúdenie vplyvu, na ktorom je založený vykonávací akt. Úlohou dodávateľa bude:1) identifikovať v každom členskom štáte špecifické súbory údajov, ktoré by mali patriť do zoznamu súborov údajov s vysokou hodnotou;2) analyzovať možné vplyvy sprístupnenia súborov údajov s vysokou hodnotou na opätovné použitie bezplatne subjektom verejného sektora a verejným podnikom a trhom, na ktorých pôsobia;3) identifikovať a kvantifikovať sociálno-ekonomické prínosy, vplyvy a potenciál identifikovaných súborov údajov pre aplikácie umelej inteligencie;4) pomáhať pri organizovaní a analyzovaní výsledkov verejného rokovania a verejnej konzultácie o súboroch údajov s vysokou hodnotou.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Najlepší pomer ceny a kvality
79311410
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79419000
72222000
79210000
79330000
79300000
79000000
79312000
79310000
79314000
79311300
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/06/2019 00:00
30/08/2019 16:00
02/09/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 118-288649
Oznámenie o obstarávaní
21/06/2019 00:00