Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
FL/GENAFF19
Obstarávateľ:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
13/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
FL/GENAFF19
FL/GENAFF19
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie plánuje uzatvoriť viacnásobné rámcové zmluvy na prekladateľské služby týkajúce sa textov v oblasti všeobecných záležitosti z angličtiny do írčiny, arabčiny, islandčiny, madedónčina, nórčiny, ruštiny, srbčiny a turečtiny. Tieto texty sa týkajú práce rôznych orgánov a inštitúcií Európskej únie, ktorým prekladateľské stredisko poskytuje prekladateľské a iné jazykové služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
79530000
Míľniky
12/04/2019 00:00
13/05/2019 23:59
23/05/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Prekladateľské služby z angličtiny do írčiny
Prekladateľské služby týkajúce sa textov v oblasti všeobecných záležitostí z angličtiny do írčiny.
Časť 2
Prekladateľské služby z angličtiny do arabčiny
Prekladateľské služby týkajúce sa textov v oblasti všeobecných záležitostí z angličtiny do arabčiny.
Časť 3
Prekladateľské služby z angličtiny do islandčiny
Prekladateľské služby týkajúce sa textov v oblasti všeobecných záležitostí z angličtiny do islandčiny.
Časť 4
Prekladateľské služby z angličtiny do macedónčiny
Prekladateľské služby týkajúce sa textov v oblasti všeobecných záležitostí z angličtiny do macedónčiny.
Časť 5
Prekladateľské služby z angličtiny do nórčiny
Prekladateľské služby týkajúce sa textov v oblasti všeobecných záležitostí z angličtiny do nórčiny.
Časť 6
Prekladateľské služby z angličtiny do ruštiny
Prekladateľské služby týkajúce sa textov v oblasti všeobecných záležitostí z angličtiny do ruštiny.
Časť 7
Prekladateľské služby z angličtiny do srbčiny
Prekladateľské služby týkajúce sa textov v oblasti všeobecných záležitostí z angličtiny do srbčiny.
Časť 8
Prekladateľské služby z angličtiny do turečtiny
Prekladateľské služby týkajúce sa textov v oblasti všeobecných záležitostí z angličtiny do turečtiny.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 073-171629
Oznámenie o obstarávaní
12/04/2019 00:00