Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the deadline to submit your tender has been extended.
Názov:
Ekonomické a finančné databázy
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
07/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
PROC/2019/05
Ekonomické a finančné databázy
Cieľom plánovaných rámcových zmlúv je poskytnúť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) široký súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o finančných trhoch s cieľom dosiahnuť ciele orgánu dohľadu: ochranu investorov, riadne fungovanie trhov a finančnú stabilitu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
72320000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/04/2019 00:00
26/04/2019 23:59
01/05/2019 23:59
07/05/2019 23:59
08/05/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Celosvetové finančné a makroekonomické údaje Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2 Údaje o fondoch Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 3 Údaje o zapožičaní cenných papierov Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 084-198230 Korigendum 30/04/2019 00:00
2019/S 068-158396 Oznámenie o obstarávaní 05/04/2019 00:00