Údaje o výzve na predloženie ponúk

In order to avoid any issue with eSubmission, please be careful to upload only documents with a format which is supported by the system. We remind the tenderers that, in case of issues with the upload of the tenders, the e-Submission helpdesk will only be available during business hours (i.e. until 6pm).
Názov:
EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe): Centrálne podporn...
Obstarávateľ:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EACEA/2019/01
EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe): Centrálne podporné služby
Agentúra plánuje uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na prevzatie a vykonávanie centrálnych podporných služieb („CSS“) viacjazyčnej Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe (EPALE). Centrálne podporné služby budú tiež zodpovedať za činnosti budovania komunity, ktoré zabezpečia, aby bola platforma EPALE známa cieľovým skupinám, a aby sa používatelia zapojili do jej činností. To zahŕňa podporu, animáciu a aktivity súvisiace s obsahom, využívanie sociálnych médií, organizovanie konferencií a podujatí a podporu, odbornú prípravu a koordináciu siete vnútroštátnych podporných služieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
Najlepší pomer ceny a kvality
80400000
QA04 / QA11 / JA10 / QA12 / FA01
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/05/2019 00:00
26/06/2019 23:59
27/06/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 109-264165 Korigendum 07/06/2019 00:00
2019/S 086-204753 Oznámenie o obstarávaní 03/05/2019 00:00