Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému E...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
07/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2019/OP/0365
Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu
Komisia vo svojej stratégii spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov (C-ITS – Cooperative Intelligent Transport Systems) do roku 2019 [COM (2016) 766] predpokladá niekoľko dôležitých krokov s cieľom umožniť nasadenie služieb C-ITS v Európe. Jednou z kľúčových činností stratégie je návrh a implementácia systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ na autenticitu a integritu všetkých správ C-ITS v Únii. Komisia ďalej oznámila, že v rámci stratégie mobility budúcnosti [COM(2018) 283] implementuje „pilotný projekt spoločných celoeurópskych infraštruktúr a procesov počítačovej bezpečnosti potrebných na bezpečnú a dôveryhodnú komunikáciu“. Právna istota systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ sa poskytne prostredníctvom delegovaného nariadenia C-ITS v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch 2010/40/EU v roku 2019. Vďaka tomuto obstarávaniu zavedie a v plnom rozsahu sprevádzkuje vybraný dodávateľ v mene Európskej komisie koreňový certifikačný orgán C-ITS EÚ, registračný orgán a povoľovací orgán v súlade s osvedčením a dokumentmi bezpečnostnej politiky systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
48000000
ITC41
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/04/2019 00:00
07/08/2019 11:00
07/08/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 140-343580 Korigendum 23/07/2019 00:00
2019/S 123-299318 Korigendum 28/06/2019 00:00
2019/S 086-204773 Korigendum 03/05/2019 00:00
2019/S 078-184655 Oznámenie o obstarávaní 19/04/2019 00:00