Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora v oblasti chemických ukazovateľov a štatistiky ohľadom tokov špecifickýc...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
02/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/E/2019/005
Podpora v oblasti chemických ukazovateľov a štatistiky ohľadom tokov špecifických odpadov
Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka: podpory v oblasti chemických ukazovateľov a štatistiky ohľadom tokov špecifických odpadov.Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na predloženie ponúk sú rozdelené na nasledujúce časti:Časť 1: Správa súboru ukazovateľov v oblasti chemických látok;Časť 2: Podpora štatistiky ohľadom toku špecifického odpadu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
79330000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
04/09/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Správa súboru ukazovateľov v oblasti chemických látok
Cieľom je poskytovať Komisii štatistické služby v oblasti súboru ukazovateľov chemických látok.
Časť 2
Podpora štatistiky ohľadom toku špecifického odpadu
Cieľom je poskytovať Komisii štatistické služby ohľadom toku špecifických odpadov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 136-334225
Oznámenie o obstarávaní
17/07/2019 00:00