Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Monitorovanie vegetačnej fenológie a produktivity s vysokým rozlíšením – Biofyzi...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
28/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/R0/19/007
Monitorovanie vegetačnej fenológie a produktivity s vysokým rozlíšením – Biofyzikálne parametre – Služba monitorovania krajiny Copernicus
Agentúra EEA bola poverená zodpovednosťou za implementáciu fenologickej zložky ako súčasti produktového portfólia služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus. Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzatvoriť s hospodárskym subjektom rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá bude zahŕňať tvorbu monitorovania vegetačnej fenológie a produktivity s vysokým rozlíšením ako súčasť realizácie v rámci služby monitorovania krajiny Copernicus.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepší pomer ceny a kvality
72300000
DK011
Podmienky účasti
Ako je uvedené v oddiele 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/04/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
28/05/2019 14:00
29/05/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 070-163863 Oznámenie o obstarávaní 09/04/2019 00:00