Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o meraní hospodárskeho vplyvu cloud computingu v Európe – SMART 2014/0031...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/05/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
16/07/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2014/0031.
Štúdia o meraní hospodárskeho vplyvu cloud computingu v Európe – SMART 2014/0031.
Štúdia má 2 ciele:i) hodnotenie prebiehajúcich opatrení – t. j. hodnotenie toho, či sa súčasnými politickými opatreniami dosiahli kvantitatívne ciele, ktoré sú súčasťou výkazov o metrike, ako aj politické ciele aii) podpora pre rozvoj akejkoľvek budúcej politiky.Aby boli tieto ciele splnené, poradcovia budú vychádzať z výsledkov špeciálneho modulu Eurostatu týkajúceho sa cloudu, poskytnú doplnkové údaje vzhľadom na ich obmedzený rozsah s cieľom získať kompletný obraz o zavedení cloudu vrátane podrobnej analýzy sektoru, a zároveň poskytnú údaje o zavádzaní cloudu v Európe a o makro a mikroekonomickom vplyve prijatia cloudu.Výsledky by boli súčasťou prístupu k zberu údajov o cloude, ktorý poskytuje najlepšiu zhodu medzi predchádzajúcim a plánovaným úsilím zozbierať údaje a takto poskytne informácie o trendoch týkajúcich sa cloudu (2012 – 2015) ako len súbor náčrtov. Zahŕňali by predchádzajúce úsilie, ako je štúdia IDC z roku 2011, úsilie „svetlo“ o zavedení cloudu v roku 2013, ako aj špeciálny modul Eurostatu týkajúci sa cloudu v roku 2014.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
24/05/2014 00:00
Nie je k dispozícii
16/07/2014 16:00
29/07/2014 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 100-173873
Oznámenie o obstarávaní
24/05/2014 00:00