Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc pri cestnej bezpečnosti na riadenie prioritných problematických ...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-000906-001
Technická pomoc pri cestnej bezpečnosti na riadenie prioritných problematických miest
Účelom tejto operácie technickej pomoci je prispieť k výraznému zníženiu miery nehôd, zranení a úmrtí spojených s cestnou dopravou v Gruzínsku prostredníctvom stanovenia priorít a zlepšenia problematických miest na medzinárodnej a vedľajšej cestnej sieti. Technickou pomocou pri prevádzke sa zabezpečia činnosti na budovanie kapacít vo vzťahu k bezpečnosti cestnej premávky a správy problematických miest, podporí sa vykonávanie najlepších medzinárodných postupov a postupov EÚ v oblasti hodnotenia bezpečnosti cestnej premávky a noriem, identifikujú a stanovia sa priority pre úseky s vysokou nehodovosťou na medzinárodných a vedľajších cestách spravovaných RDG, vykonajú sa inšpekcie a audity bezpečnosti cestnej premávky na prioritných úsekoch, vypracujú sa podrobné návrhy a súťažné podklady na zlepšenie prioritných problematických miest.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
63712000
00
Míľniky
01/10/2019 00:00
28/02/2020 17:00
08/11/2019 17:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 189-458561
Oznámenie o obstarávaní
01/10/2019 00:00