Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vývoje webu, hrubého klienta („heavy client“) a mobilných aplikácií na základe p...
Obstarávateľ:
Community Plant Variety Office (CPVO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
17/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
2019-01/IT DEV
Vývoje webu, hrubého klienta („heavy client“) a mobilných aplikácií na základe poverenia
Poskytovanie vývoja v IT oblasti založeného na poverení, zriadenie rôznych služieb dostupných prostredníctvom extranetovej stránky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO – Community Plant Variety Office) a vývoj údržby súvisiacich interných programov s IT firmou s odbornými znalosťami v oblasti IT vývoja užívateľského rozhrania („front-end“) a/alebo koncovej časti („back-end“).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
72500000
FRG02
Míľniky
12/04/2019 00:00
17/05/2019 16:00
27/05/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 073-171631
Oznámenie o obstarávaní
12/04/2019 00:00