Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie upratovacích služieb pre EIB – kancelária v Ríme
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
14/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1533
Poskytovanie upratovacích služieb pre EIB – kancelária v Ríme
Kancelária EIB v Ríme hľadá upratovacie služby pre svoje kancelárie, ktoré sa nachádzajú na štvrtom a piatom poschodí na adrese Via Sardegna 40, 00187 Rome, Taliansko, prepojenej vnútorným schodiskom, s celkovou plochou približne 1 180 m2.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Najlepší pomer ceny a kvality
90919200
ITI43
Podmienky účasti
Požiadavka: uchádzač musí dokázať, že je registrovaný na výkon odbornej činnosti podľa vnútroštátneho práva.Dôkaz vyššie uvedeného musí byť poskytnutý prostredníctvom osvedčenia o zápise v príslušnom živnostenskom alebo obchodnom registri v krajine, v ktorej má uchádzač sídlo/krajine založenia. Ak kvôli svojim stanovám alebo svojmu právnemu postaveniu uchádzač nemusí alebo nemá povolenie na zápis do takéhoto registra, EIB musí akceptovať ako uspokojivý dôkaz prísažné vyhlásenie alebo certifikáciu, členstvo v špecifickej organizácii, výslovné oprávnenie alebo zápis v registri platcov DPH.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/04/2019 00:00
23/05/2019 23:59
Nie je k dispozícii
14/06/2019 15:00
17/06/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 077-182298 Oznámenie o obstarávaní 18/04/2019 00:00