Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hlavný dodávateľ na údržbu a dokončovacie práce v budovách Európskej komisie v r...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
11/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB/2019/OP/0007
Hlavný dodávateľ na údržbu a dokončovacie práce v budovách Európskej komisie v regióne hlavného mesta Brusel a okolí
Hlavný dodávateľ bude poskytovať práce týkajúce sa údržby a dokončovacích prác vrátane opráv, údržby, vybavenia, úprav a dobudovania vnútorných a vonkajších priestorov, prác súvisiacich s kovovými rámami okien a dverí, zámočníckych prác, prác súvisiacich so zasklením a žalúziami v budovách Komisie. V rámci tejto zákazky chce verejný obstarávateľ takisto posilniť sociálnu súdržnosť, a to poskytnutím možnosti odbornej prípravy a začlenenia do spoločnosti a zamestnania.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Najnižšia cena
45400000
BE100
Podmienky účasti
Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1) „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe 1 k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/04/2019 00:00
11/06/2019 15:00
13/06/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 078-184650
Oznámenie o obstarávaní
19/04/2019 00:00