Údaje o výzve na predloženie ponúk

22/05/2019: Please take note of the updated Instructions to Tenderers document; the only change introduced is in section 14.2.1. "Interviews" and contains a clarification in relation to who will be invited to attend the interviews. Please take note of the uploaded document containing answers to the clarification questions that were submitted within the specified deadline.
Názov:
Technická pomoc pre projekt udržateľnej energie v Gambii
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
07/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
TA2018202 GM AFF
Technická pomoc pre projekt udržateľnej energie v Gambii
Tieto služby budú zahŕňať podporu inštitucionálneho usporiadania konečného príjemcu, Ministerstva financií a hospodárstva Gambie: primárnej a sekundárnej legislatívy, náboru a školenia zamestnancov, administratívneho usporiadania, vnútorných postupov na budovanie kapacít a činností na zvyšovanie povedomia. Druhá časť bude spočívať v poskytovaní pomoci organizátorovi, ktorá bude zahŕňať technické a ekonomické činnosti, ako sú: štúdie uskutočniteľnosti, štúdie tarifu, príprava súťažných podkladov, hodnotenie ponúk, monitorovanie a dohľad nad výstavbou, podpora štúdií trhu na integráciu do siete.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
09310000
00
Míľniky
24/04/2019 00:00
07/06/2019 23:59
10/06/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 084-198234
Korigendum
30/04/2019 00:00
2019/S 080-191133
Oznámenie o obstarávaní
24/04/2019 00:00