Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nasadenie lacnejších systémov snímania kvality okolitého ovzdušia v mestskom pro...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
24/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.C.3/SER /2019/0010
Nasadenie lacnejších systémov snímania kvality okolitého ovzdušia v mestskom prostredí
Dodávateľ bude podporovať väčší projekt skúmajúci využívanie lacnejších snímacích systémov na účely monitorovania kvality okolitého ovzdušia. Snímacie systémy dodá verejný obstarávateľ. Projekt predpokladá zavedenie a údržbu snímacích systémov kvality ovzdušia v 3 mestách. Zber, uchovávanie, správa a šírenie údajov z meracích kampaní bude tiež v rámci zodpovednosti dodávateľa.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/04/2019 00:00
24/05/2019 16:00
28/05/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 078-184654
Oznámenie o obstarávaní
19/04/2019 00:00