Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc na podporu nástroja odolnosti obcí v Turecku
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
TA2019039 TR
Technická pomoc na podporu nástroja odolnosti obcí v Turecku
Celkovým cieľom tejto operácie technickej pomoci je prispieť k posilneniu kapacít obcí nachádzajúcich sa v tureckých provinciách, ktoré sú najviac zasiahnuté prílevom sýrskych utečencov v rámci dočasnej ochrany, s cieľom poskytovať komunálne služby a zlepšiť vyhliadky na prijímanie utečencov udržateľným spôsobom. Účelom technickej pomoci je poskytovať podporu pri príprave a realizácii prioritných investičných programov pre obce a energetické spoločnosti v cieľových provinciách s cieľom poskytovať základné služby v oblasti vodohospodárstva, sanitárne služby a služby nakladania s pevným odpadom.Činnosti budú okrem iného zahŕňať štúdie uskutočniteľnosti projektov, preskúmanie predbežných alebo podrobných návrhov projektov, pomoc pri posudzovaní identifikovaných investičných schém, zabezpečenie kvality dokumentácie výberového konania a monitorovanie obstarávania prác a podporu podávania správ o investičných programoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
71800000
TR
Míľniky
22/05/2019 00:00
04/07/2019 17:00
08/07/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 098-236397
Oznámenie o obstarávaní
22/05/2019 00:00