Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia týkajúca sa výskytu a nákladov na neformálnu dlhodobú starostlivosť v Eur...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
25/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2019/009
Štúdia týkajúca sa výskytu a nákladov na neformálnu dlhodobú starostlivosť v Európskej únii
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/empl/Pages/index.aspx
Najlepší pomer ceny a kvality
71241000
BE10
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/05/2019 00:00
25/07/2019 12:00
29/07/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 093-223798
Oznámenie o obstarávaní
15/05/2019 00:00