Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zlepšenie zberu administratívnych údajov o domácom násilí
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
06/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EIGE/2019/OPER/01
Zlepšenie zberu administratívnych údajov o domácom násilí
Celkový cieľ:Celkovým cieľom tejto štúdie je ďalej pomáhať členským štátom EÚ pri implementácii ukazovateľov EÚ týkajúcich sa zhromažďovania administratívnych údajov o domácom násilí, znásilnení a vraždách žien vyvinutých inštitútom EIGE a pri vytvorení klasifikačného systému v oblasti vrážd žien.Špecifický cieľ (špecifické ciele):Špecifické ciele prispejú k zlepšeniu porovnateľnosti a jednotnosti administratívnych údajov o rodovo podmienenom násilí.Špecifické ciele sú:1) posúdiť pokrok dosiahnutý na vnútroštátnej úrovni pri zlepšovaní dostupnosti údajov, aby sa poskytli jednotné údaje o domácom násilí a zlepšila sa porovnateľnosť údajov EÚ;2) zlepšiť zber údajov o vraždách žien a dievčat súvisiacich s pohlavím prostredníctvom vytvorenia klasifikačného systému.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73210000
LT011
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/04/2019 00:00
06/06/2019 11:00
06/06/2019 13:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 080-191128
Oznámenie o obstarávaní
24/04/2019 00:00