Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická podpora prevencie a boja proti radikalizácii
Obstarávateľ:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
31/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
Technická podpora prevencie a boja proti radikalizácii
Cieľom GR HOME je zabezpečiť externé odborné služby a technickú podporu, ktorú požaduje Európska komisia (ďalej len „Komisia“) a predovšetkým jej Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti (ďalej len „GR HOME“), s cieľom podporiť jeho činnosti ohľadom prác prevencie a konsolidácie a posilnenia vedomostí a odborných znalostí v oblasti radikalizácie s cieľom ďalej vyvíjať preventívne opatrenia a uľahčovať ich na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
79000000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Odborníci: Podpora a výmena informácií o radikalizácii (sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii – RAN)
Posilnenie zručností odborníkov v prvej línii, najmä ponúkaním príležitostí na vytváranie sietí, rozvoj osvedčených postupov a materiály s usmernením (časť 1).
Časť 2
Tvorcovia politík a výskumní pracovníci: Podpora a výmeny ohľadom radikalizácie
Posilnenie spôsobilostí členských štátov, národných, regionálnych a miestnych orgánov a prioritných tretích krajín v oblasti účinného boja proti radikalizácii, najmä poskytovaním príležitostí na vytváranie sietí, cielených služieb a služieb zameraných na potreby a prostredníctvom výskumu a analýz.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 098-236407
Oznámenie o obstarávaní
22/05/2019 00:00