Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie služieb odborne...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie služieb odbornej prípravy pre zamestnancov európskych inštitúcií, úradov, iných orgánov a agentúr EÚ, ktorí vykonávajú alebo môžu byť poverení...
Viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie služieb odbornej prípravy a služieb profesionálnych poradcov pre zamestnancov európskych inštitúcií, úradov, iných orgánov a agentúr EÚ, ktorí vykonávajú alebo môžu byť poverení vykonávaním riadiacich funkcií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/05/2019 00:00
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť 1: Odborná príprava v oblasti riadiacich zručností
Medzi hlavné úlohy dodávateľa v rámci časti 1 bude patriť:i) dodanie kurzov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v školskom harmonograme, priložených ako príloha 1, pokiaľ sa v nich bude pokračovať a vypracovanie nových programov pre školu. To predovšetkým zahŕňa spojené vzdelávanie a metodiky profesionálneho rozvoja založené na skupinovej pomoci;ii) vypracovanie a vedenie prispôsobených kurzov odbornej prípravy v súlade s osobitnými požiadavkami inštitúcie alebo skupiny inštitúcií. To predovšetkým zahŕňa spojené vzdelávanie a diaľkové/virtuálne vzdelávanie;iii) poskytnutie tímu kvalifikovaných školiteľov na realizáciu týchto programov odbornej prípravy;iv) proaktívne monitorovanie hodnotenia navrhnutých školení, po dohode s príslušnými verejnými obstarávateľmi a vykonanie akýchkoľvek nápravných opatrení.
Časť 2
Služby profesionálnych poradcov pre vedúcich pracovníkov a tímy
Medzi hlavné úlohy dodávateľa v rámci časti 2 bude patriť:i) poskytnutie tím profesionálnych poradcov, vrátane vysoko kvalifikovaných profesionálnych poradcov (z ktorých niektorí by mali byť schopní vystupovať ako školitelia poradcov a dozor pre poradcov) s rozsiahlymi riadiacimi skúsenosťami, poskytnutie služieb profesionálnych poradcov (vrátane, pre niektorých, školenia poradcov a dozoru pre interných poradcov) v mene školy a ostatných verejných obstarávateľov;ii) proaktívne monitorovanie hodnotenia navrhnutých poradenských činností, po dohode s príslušnými verejnými obstarávateľmi a vykonanie akýchkoľvek nápravných opatrení.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 104-250682
Oznámenie o obstarávaní
31/05/2019 00:00