Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na realizáciu a údržbu biometrickej časti systému evidencie vstup...
Obstarávateľ:
European Agency for the Operational Management of Large-ScaleITSystemsin the Are...
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
LISA/2019/RP/05 EES BMS and sBMS
Rámcová zmluva na realizáciu a údržbu biometrickej časti systému evidencie vstupu a výstupu a budúceho systému spoločného porovnávania biometrických údajov v prevádzkyschopnom stave
Výzvy na predkladanie ponúk pokrýva realizáciu centrálneho systému biometrického porovnávania pre systém evidencie vstupu a výstupu, jeho prechod do prevádzky, po ktorom nasleduje nápravná, adaptačná, preventívna, zdokonaľovacia a vývojová údržba, ako aj pridružené prierezové služby, podpora školení členských štátov a odovzdanie verejnému obstarávateľovi a/alebo ďalšiemu dodávateľovi. Zahŕňa aj predpokladaný vývoj budúcej integrácie systémov SIS II, EURODAC, VIS a ECRIS-TCN s centrálnym systémom biometrického porovnávania v kontexte interoperability.
Služby
Obmedzený
Otvoriť
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
72000000
AT / FR
Míľniky
14/05/2019 00:00
Nie je k dispozícii
26/06/2019 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 092-221106
Oznámenie o obstarávaní
14/05/2019 00:00