Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na činnosti na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti satelit...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/08/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
07/10/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENTR/387/PP/2014/FC.
Rámcová zmluva na činnosti na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti satelitnej navigácie.
Cieľom úloh, ktoré majú byť vykonané v rámci tejto rámcovej zmluvy, je poskytnúť podporu pre činnosti medzinárodnej spolupráce a vzťahov v oblasti satelitnej navigácie. Tieto činnosti budú zahŕňať najmä:— poskytnutie odborných znalostí v rôznych používateľských oblastiach a regiónoch v záujme prípravy, účasti a informovania v súvislosti s medzinárodnými fórami používateľov; odbornými seminármi; medzinárodnými stretnutiami zainteresovaných strán (napr. ICAO, IMO) a inými podujatiami (vrátane zastupovania záujmov európskych programov GNSS na podujatiach organizovaných medzinárodnými organizáciami a podpory účasti regionálnych delegátov),— vykonávanie ekonomických analýz a medzinárodných propagačných činností súvisiacich s používaním satelitnej navigácie pre rôzne kategórie používateľov a v rôznych regiónoch sveta a so zameraním na letectvo, pôdohospodárstvo a iné druhy dopravy (vrátane námorného dozoru, bezpečnosti prístavov, cestnej a železničnej infraštruktúry),— vytvorenie a riadenie skupín odborníkov v oblasti poradenstva pre odvetvové regionálne činnosti,— podporu výskumu a priemyselnej politiky EÚ v oblasti GNSS v tretích krajinách, na ktoré sa zatiaľ nevzťahujú informačné a propagačné činnosti týkajúce sa nadväzujúcich aplikácií, najmä v regulovaných oblastiach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
20/08/2014 00:00
Nie je k dispozícii
07/10/2014 23:59
10/10/2014 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 158-283596 Oznámenie o obstarávaní 20/08/2014 00:00