Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štatistické služby v oblasti rozširovania, susedskej a rozvojovej spolupráce
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
15/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/B/2019/004
Štatistické služby v oblasti rozširovania, susedskej a rozvojovej spolupráce
Štatistické služby v oblasti rozširovania, susedskej a rozvojovej spolupráce.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
79330000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/06/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
15/07/2019 16:00
17/07/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Semináre, workshopy a pracovné skupiny pre južné krajiny európskej susedskej politiky (ESP) Cieľom tejto časti je zorganizovanie 9 podujatí týkajúcich sa stretnutí pracovných skupín a workshopov pre južné krajiny ESP od roku 2020 do roku 2021.
Časť 2 Zber, overovanie a šírenie údajov pre rozširovanie EÚ a krajiny v rámci európskej susedskej politiky Ciele tohto obstarávania sú:— otestovať revidované štruktúry verejnej databázy Eurostatu (Eurobase) pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, a prispôsobiť dotazníky revidovaným štruktúram,— zhromažďovať údaje a dopĺňať nimi domény Eurobase pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ,— posúdiť obsah existujúcich článkov publikácie „Statistics Explained“ (SE) s cieľom navrhnúť buď ich vymazanie, zlúčenie 2 alebo viacerých článkov SE, alebo ich aktualizáciu novými údajmi,— pridať nové články SE a— vytvoriť informačné hárky.
Časť 3 Program odbornej prípravy v južných krajinách ESP Hlavným cieľom tohto obstarávania je pomoc pri príprave a organizácii (vrátane všetkých logistických aspektov) kurzov odbornej prípravy pre južné krajiny ESP a tretie krajiny.
Časť 4 Semináre na vysokej úrovni pre vyšší manažment krajín EECCA Hlavným cieľom tohto obstarávania je pomoc pri organizovaní intelektuálneho obsahu a logistických aspektov seminárov na vysokej úrovni pre vyšší manažment krajín EECCA.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 110-267172 Oznámenie o obstarávaní 10/06/2019 00:00