Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Činnosť súvisiaca s GSP analýzou, informovanosťou a angažovanosťou
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
06/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRADE2019/D1/D05
Činnosť súvisiaca s GSP analýzou, informovanosťou a angažovanosťou
Celkovým cieľom tejto činnosti je zvýšenie účinnosti, začleňovania a transparentnosti GSP schémy, vrátane monitorovania GSP+ a krajín, s ktorými EÚ zintenzívnila angažovanosť v konkrétnych otázkach týkajúcich sa ľudských a pracovných práv (zvýšenie angažovanosti). To zahŕňa 3 konkrétne oblasti:1) podpora transparentnosti prínosu GSP do programu obchodu a hodnôt EÚ a udržateľného rozvoja prostredníctvom rozširovania konkrétnych informácií týkajúcich sa výsledkov našich činností;2) zvýšenie použitia schémy prostredníctvom zvýšenia informovanosti a angažovanosti súvisiacich s výhodami a povinnosťami, ktoré sa týkajú GSP v užívateľských krajinách a predovšetkým prípadných výhod v rámci EÚ;3) podpora monitorovania uplatňovania 27, respektíve 15 medzinárodných dohovorov, ktoré sú zahrnuté v GSP (Príloha VIII vyššie uvedeného Nariadenia č. 978/2012).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
BE100
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/06/2019 00:00
06/09/2019 15:00
10/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 121-295626
Oznámenie o obstarávaní
26/06/2019 00:00