Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Y-0 Odhady stránky ponuky energetických bilancií a kľúčových ukazovateľov
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/E/2019/007
Y-0 Odhady stránky ponuky energetických bilancií a kľúčových ukazovateľov
Táto výzva na predloženie ponúk sa týka:— vypracovania metodiky na odhad (okamžitý) ročnej energetickej štatistiky, výpočet kľúčových súčtov energetických bilancií a kľúčových energetických ukazovateľov na monitorovanie pokroku pri dosahovaní európskych cieľov (napr. podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti) ohľadom prebiehajúceho roka. Metodiku treba vytvoriť tak, aby v decembri priniesla výsledky, ktoré bude možné šíriť. Na tento účel by sa ako kľúčový primárny zdroj údajov na odhad mala použiť dostupná mesačná štatistika v oblasti energií.— zavedenia metodiky (na niekoľko referenčných rokov) energetických údajov a vykonania analýzy presnosti týchto odhadov vo vzťahu ku konečným údajom zasielaným krajinami, ktoré podávajú správy,— vývoja ľahko použiteľného výpočtového nástroja, ktorý môže Eurostat použiť na tvorbu týchto odhadov v budúcnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79330000
LU
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/06/2019 00:00
16/09/2019 16:00
18/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 116-283867
Oznámenie o obstarávaní
19/06/2019 00:00