Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analytické kapacity na medzinárodné zmierňovanie klimatických zmien a sledovanie...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.1/SER/2019/0004
Analytické kapacity na medzinárodné zmierňovanie klimatických zmien a sledovanie pokroku opatrení
Verejný obstarávateľ požaduje prístup k najnovším analytickým kapacitám, kvantitatívnym analýzam a scenárom opatrení súvisiacich so zmiernením globálnych klimatických zmien odvodených od modelov, aby mohol poskytnúť informácie týkajúce sa politík EÚ v oblasti klimatických zmien a informovať tretie krajiny a medzinárodné rokovania o klíme. To zahŕňa:— analýzu scenárov zníženia emisií, ktoré sú v súlade s cieľmi Parížskej dohody, hodnotenie opatrení potrebných na ich dosiahnutie a porovnanie so súčasnými scenármi politík,— rozčlenenie globálnych opatrení na ochranu klímy medzi veľké krajiny, hospodárske odvetvia, emisné kategórie a skleníkové plyny,— znázornenie rozvoja technológií v oblasti zmierňovania zmien klímy,— poskytovanie nových scenárov, ktoré sú relevantné z hľadiska politiky, verejnému obstarávateľovi, tak ako sa vyžaduje,— sledovanie záväzkov a politík týkajúcich sa opatrení na ochranu klímy a odhad ich vplyvu na emisie,— odhad vplyvu opatrení na ochranu klímy na miestnej úrovni a na neštátnych aktérov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/05/2019 00:00
02/07/2019 16:00
04/07/2019 15:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 096-231088
Oznámenie o obstarávaní
20/05/2019 00:00