Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pri vypracovaní harmonizovaných európskych účtovných štandardov pre vere...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
02/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/C/2019/013
Podpora pri vypracovaní harmonizovaných európskych účtovných štandardov pre verejný sektor
Cieľom tejto výzvy na súťaž je:— poskytnúť Eurostatu podporu na vypracovanie budúcich špecifických európskych účtovných štandardov pre verejný sektor a/alebo dodatočných vykonávacích usmernení EÚ,— poskytnúť Eurostatu asistenčné služby na prípravu analýz týkajúcich sa špecifikovaných otázok finančného účtovníctva a posudzovania vplyvov na podporu zavedenia účtovníctva na základe časového rozlíšenia v členských štátoch a vývoja európskych účtovných štandardov pre verejný sektor (European Public Sector Accounting Standards – EPSAS).Práce si môžu vyžadovať úzku spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi pre stanovovanie účtovných štandardov vo verejnom sektore, vnútroštátnymi vládnymi účtovnými orgánmi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, ako sú ministerstvá financií, dvory audítorov v členských štátoch atď.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79330000
LU00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/07/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
02/09/2019 16:00
04/09/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 130-317852 Oznámenie o obstarávaní 09/07/2019 00:00