Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Program technickej pomoci na podporu operácie sprostredkovaného poskytnutia úver...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-001211 (TA2019015 KE AFF)
Program technickej pomoci na podporu operácie sprostredkovaného poskytnutia úverov EIB pre malé a stredné investície v poľnohospodársko-potravinárskom sektore integrujúce drobných poľnohospodárov
Celkovým cieľom tohto programu technickej pomoci je podporiť prístup k financiám pre poľnohospodársky sektor, a to posilnením kapacity finančných inštitúcií na ohodnotenie, vykonávanie a monitorovanie dlhodobých investičných projektov v poľnohospodársko-potravinárskych hodnotových reťazcoch s cieľom integrovať do príslušného hodnotového reťazca drobných poľnohospodárov.Prierezovým cieľom, ktorý platí pre všetky činnosti stanovené v rámci tohto programu technickej pomoci, je uľahčiť využívanie finančných prostriedkov EIB účinným, zodpovedným a udržateľným spôsobom v súlade s normami a požiadavkami banky, predovšetkým v oblasti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora a environmentálnej a sociálnej udržateľnosti.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
66100000
FG17
00
Míľniky
28/05/2019 00:00
23/10/2019 23:59
01/07/2019 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 102-245886
Oznámenie o obstarávaní
28/05/2019 00:00