Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora realizácie rekonštrukcie systému verejného osvetlenia v Mariupole
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
28/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-001154/TA2018196 UA NIF
Podpora realizácie rekonštrukcie systému verejného osvetlenia v Mariupole
Celkovým cieľom projektu, ktorého súčasťou bude aj táto operácia technickej pomoci, je zabezpečiť pre obyvateľov mesta Mariupoľ na Ukrajine nákladovo efektívne pouličné osvetlenie vysokej kvality. Účelom tejto operácie technickej pomoci je pomôcť spoločnosti poskytujúcej verejné služby „Misksvitlo“ (užívateľ) realizovať projekt v rámci rámcového úveru ukrajinskej komunálnej infraštruktúry (UMIP – Urban Infrastructure Programme) efektívnym, účinným, koordinovaným a trvalo udržateľným spôsobom a v súlade s ustanoveniami zmluvy o financovaní EIB.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
71356200
00
Míľniky
20/05/2019 00:00
28/06/2019 17:00
01/07/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 096-231084
Oznámenie o obstarávaní
20/05/2019 00:00