Údaje o výzve na predloženie ponúk

PLEASE NOTE THAT THE CLOSING DATE FOR SUBMITTING TENDERS IS 6 JUNE 2014 AND NOT 13 JUNE WHICH APPEARED BY MISTAKE IN THE ORIGINAL NOTICE!
Názov:
Rámcová zmluva na pomoc a technickú podporu pre hodnotenie návrhov LIFE.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/04/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
13/06/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.E.3/FRA/2014/0010.
Rámcová zmluva na pomoc a technickú podporu pre hodnotenie návrhov LIFE.
Všeobecným cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytnúť európskym inštitúciám nasledujúce služby:— pomoc a technická podpora pre hodnotenie a revíziu návrhov predložených v rámci prvých 4 ročných výziev pre akčné granty v rámci LIFE, pričom zverejnenie prvej sa očakáva na začiatku roka 2014,— pomoc a technická podpora pre hodnotenie a revíziu návrhov predložených v rámci prvých 4 ročných výziev pre prevádzkové granty pre európske environmentálne mimovládne organizácie v rámci LIFE, pričom zverejnenie prvej sa očakáva začiatkom jesene roku 2014.V súlade s týmto bude táto rámcová zmluva vyžadovať od dodávateľa, aby mal pre Komisiu k dispozícii tím ľudí, ktorí budú schopní pokryť túto pomoc a dokážu reagovať na osobitné požiadavky vydané Komisiou. Tieto konkrétne požiadavky budú zahŕňať podrobné technické požiadavky pre každú úlohu, čo povedie ku konkrétnym dohodám.Európske inštitúcie zostanú výlučne zodpovedné za organizovanie a vykonanie postupov ročného hodnotenia a revízie a budú zodpovedné za konečné schválenie výsledkov všetkých krokov hodnotenia a revízie.Hlavné výsledky budú odsúhlasené ako súčasť konkrétnych dohôd podniknutých v kontexte rámcovej zmluvy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
24/04/2014 00:00
Nie je k dispozícii
13/06/2014 16:00
18/06/2014 12:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 083-143730
Korigendum
29/04/2014 00:00
2014/S 080-139306
Oznámenie o obstarávaní
24/04/2014 00:00