Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právna pomoc a zastupovanie pri súdnych sporoch pred súdmi Únie a národnými súdm...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
19/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/LA/2019/02
Právna pomoc a zastupovanie pri súdnych sporoch pred súdmi Únie a národnými súdmi
EFSA vypisuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb týkajúcich sa pomoci pred podaním žaloby a pri súdnych sporoch, zastúpenie pred príslušným súdom alebo tribunálom a akúkoľvek súvisiacu dodatočnú právnu pomoc.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
79110000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/05/2019 00:00
11/06/2019 23:59
13/06/2019 23:59
19/06/2019 14:30
20/06/2019 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Talianske právo Právna pomoc a zastupovanie pred všetkými talianskymi súdnymi úradmi s ohľadom na prejednávané právne veci v rámci činností EFSA. To môže okrem iného zahŕňať miestne pracovné právo, zmluvné právo, právo týkajúce sa nehnuteľností, správne a daňové právo.
Časť 2 Potravinové právo EÚ Právna podpora a zastupovanie pred príslušnými súdnymi úradmi s ohľadom na prejednávané právne veci v rámci činností EFSA týkajúcich sa jej základnej činnosti v zmysle článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 178/2002 a príslušných právnych predpisov EÚ.
Časť 3 Služobný poriadok EÚ Právna podpora a zastupovanie pred príslušnými súdnymi úradmi s ohľadom na prejednávané právne veci v rámci uplatňovania služobného poriadku EÚ.
Časť 4 Inštitucionálne právo EÚ Právna podpora a zastupovanie pred príslušnými súdnymi úradmi s ohľadom na prejednávané právne veci v rámci uplatňovania inštitucionálneho práva EÚ, vrátane nariadenia o verejnom prístupe k dokumentom, nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ, interných pravidiel EFSA alebo akýchkoľvek uplatniteľných ustanovení alebo právnych nástrojov.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 096-231066 Oznámenie o obstarávaní 20/05/2019 00:00