Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzka úradu pre Dohovor primátorov a starostov EÚ – podporné služby pre Doho...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/B3/2019/473-506
Prevádzka úradu pre Dohovor primátorov a starostov EÚ – podporné služby pre Dohovor primátorov a starostov EÚ pre klímu a energetiku
Osobitným predmetom tohto obstarávania je poskytovanie služieb na prevádzku podporného úradu pre Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku (ďalej len „úrad pre Dohovor primátorov a starostov“) so sídlom v Bruseli, Belgicko. Tieto služby budú vychádzať z výsledkov a štruktúr, ktoré boli doteraz vyvinuté v rámci Dohovoru primátorov a starostov, a mali by sa vyvíjať v súlade s politickým kontextom, prioritami a výzvami s cieľom čo najlepšie podporiť miestne opatrenia v oblasti zmierňovania zmeny klímy, prispôsobenia sa zmene klímy a prístupu k energii. Úrad bude priamo podliehať Generálnemu riaditeľstvu pre energetiku (DG ENER) a Generálnemu riaditeľstvu pre oblasť klímy (DG CLIMA) Európskej komisie a bude úzko spolupracovať s inými útvarmi Európskej komisie, najmä Spoločným výskumným centrom (JRC) v Ispre, Taliansko. Zákazka bude zahŕňať najmä poskytovanie služieb, ako sa uvádza v špecifikáciách obstarávania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73200000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79310000
79400000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/06/2019 00:00
16/09/2019 16:00
17/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 123-299316 Oznámenie o obstarávaní 28/06/2019 00:00