Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky v angličtine a v akých...
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky v angličtine a v akýchkoľvek ďalších jazykoch EÚ
Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby publikácie a/alebo texty webových stránok Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) rešpektovali rodové hľadisko, boli jasné, ľahko čitateľné a zaujali tvorcov politík a laické publikum, či už v angličtine, alebo v iných jazykoch, než je angličtina.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
73210000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
01/07/2019 23:59
02/07/2019 11:00
03/07/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky v angličtine Základom pre podporu lepšieho informovaného a na dôkazoch založeného rozhodovania zo strany tvorcov politík a iných kľúčových zainteresovaných strán, ktoré pracujú na dosiahnutí rovnosti medzi ženami a mužmi, je jasný, výstižný a pútavý obsah. Cieľom časti 1 je podporiť EIGE vo vývoji publikácií, ktoré spĺňajú tento opis.
Časť 2 Preskúmanie jazykového rešpektovania rodovej problematiky v iných jazykoch EÚ, než je angličtina Cieľom je podporiť EIGE prostredníctvom zabezpečenia jazykovej kvality pre publikácie alebo texty webových stránok v iných jazykoch, než je angličtina, a zabezpečiť, aby jazykové rešpektovanie rodovej problematiky v cieľovom jazyku zodpovedalo pôvodnému anglickému textu.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 114-278777 Korigendum 17/06/2019 00:00
2019/S 099-238493 Oznámenie o obstarávaní 23/05/2019 00:00