Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotenie vplyvov kumulatívnych nákladov určených právnych predpisov a politík ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/06/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
05/09/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
395/PP/ENT/SME/14/F/S202.
Hodnotenie vplyvov kumulatívnych nákladov určených právnych predpisov a politík EÚ v oblasti odvetví lesného hospodárstva v EÚ.
Do odvetvia lesného hospodárstva v EÚ (F-BI) patrí spracovanie dreva, výroba nábytku, celulózy a papiera, spracovateľský a tlačiarenský priemysel. Tieto odvetvia sú vzájomne prepojené v niekoľkých hodnotových reťazcoch kvôli spoločnej surovine: drevu. Zároveň majú spoločných niekoľko problémov uvedených v aktuálnom oznámení s názvom „Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva“ [COM(2013) 659)] a príslušný pracovný dokument s názvom „Plán pre odvetvia lesného hospodárstva EÚ“ [SWD(2013) 343]. Tieto problémy zahŕňajú vplyv rôznych politík a právnych predpisov EÚ na konkurencieschopnosť pododvetví F-BI. V tomto kontexte má hodnotenie kumulatívnych nákladov právnych predpisov a politík EÚ, ktoré majú vplyv na hodnotové reťazce F-BI v EÚ, poskytnúť cennú spätnú väzbu pre budúcu tvorbu politík vrátane „inteligentnej regulácie“.Všeobecným cieľom štúdie bude hodnotiť vplyvy kumulatívnych nákladov príslušných právnych predpisov a politík EÚ na odvetvia lesného hospodárstva v EÚ počas určeného obdobia, najmä na ich ziskové marže a medzinárodných konkurentov – na ich vnútornom trhu – na ktoré (ktorých) sa plne nevzťahujú právne predpisy a politiky EÚ. Výsledky prispejú k širšej analýze vplyvu vrátane nákladov, prínosov a koherencie, politík a právnych predpisov, ako aj k vykonávaniu programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) [COM(2013)685] a priemyselnej politiky [COM(2014)14].
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
06/06/2014 00:00
05/09/2014 23:59
05/09/2014 23:59
15/09/2014 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 108-189249
Oznámenie o obstarávaní
06/06/2014 00:00