Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Monitorovanie reakcie na HIV a vírusovú hepatitídu v Európe a susedných krajinác...
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
28/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2019/OCS/10691
Monitorovanie reakcie na HIV a vírusovú hepatitídu v Európe a susedných krajinách
Celkovým cieľom tejto výzvy na súťaž je:1) podporiť ECDC v monitorovaní reakcie na HIV a vírusovú hepatitídu B a C v Európe a v susedných krajinách;2) zhromažďovať, overovať, čistiť a analyzovať údaje na vypracovanie tematických správ o pokroku a krátkych stručných prehľadov o dôkazoch na základe údajov poskytnutých krajinami Európy a susediacimi krajinami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Najlepší pomer ceny a kvality
85100000
SE
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/05/2019 00:00
19/06/2019 23:59
Nie je k dispozícii
28/06/2019 16:00
02/07/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 100-241190 Oznámenie o obstarávaní 24/05/2019 00:00