Údaje o výzve na predloženie ponúk

The deadline for the receipt of tenders (“Receipt Time Limit”) is extended to 30/09/2019, at 10h00 (Brussels time). See Corrigendum No 1 to the Tender specifications.
Názov:
Systémový integrátor pre komunikačné a informačné systémy spracúvajúce utajované...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2019
Stav:
Otvoriť
Informácie
19.CSD-IT.OP.215
Systémový integrátor pre komunikačné a informačné systémy spracúvajúce utajované informácie EÚ
Všeobecným cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk a výslednej rámcovej zmluvy je zriadiť dlhodobý zmluvný vzťah so systémovým integrátorom z hľadiska návrhu a nasadenia komunikačných a informačných systémov (CIS), schopných a úradne osvedčených Úradom pre bezpečnostnú akreditáciu (SAA) na uchovávanie, spracúvania a elektronickú výmenu utajovaných informácií EÚ (EUCI) v rámci Európskej obrannej agentúry (EDA), medzi EDA A inštitúciami EÚ, medzi EDA a vládnymi orgánmi v členských štátoch EÚ a medzi EDA a vybranými obchodnými spoločnosťami, zapojenými do projektov, ktoré vyžadujú spracúvanie utajovaných informácií EÚ (EUCI).
Služby
Verejné konanie
Otvoriť
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
72000000
BE
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/07/2019
24/09/2019
Nie je k dispozícii
30/09/2019 10:00
30/09/2019 12:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 177-429654 Korigendum 13/09/2019
2019/S 138-338731 Oznámenie o obstarávaní 19/07/2019