Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Výber bánk na vykonávanie platieb v eurách najmä v rámci oblasti SEPA
Obstarávateľ:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
BUDG19/PO/03
Výber bánk na vykonávanie platieb v eurách najmä v rámci oblasti SEPA
Platby v eurách najmä v rámci oblasti SEPA. Celkový ročný počet platieb odhadovaný na 2 300 000 EUR. Priemerná ročná celková bilančná suma sa odhaduje na 20 000 000 EUR.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najnižšia cena
66600000
BE1
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/07/2019 00:00
30/08/2019 12:00
04/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 124-301875 Oznámenie o obstarávaní 01/07/2019 00:00