Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pri hodnotení projektov a budovanie kapacít pre konečných príjemcov rámc...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
22/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-000999-001
Podpora pri hodnotení projektov a budovanie kapacít pre konečných príjemcov rámcového úveru na obnovu po zemetrasení
Cieľom tejto technickej pomoci je poskytnúť podporu konečným príjemcom rámcového úveru EIB na obnovu po zemetrasení pri hĺbkovej analýze, implementačných a monitorovacích činnostiach. Multisektorový rámcový úver sa zameriava na financovanie rekonštrukcie infraštruktúry poškodenej v malom rozsahu s cieľom vyrovnať sa s následkami zemetrasenia zo 16.4.2016, ktoré zničilo rozsiahle oblasti západného Ekvádoru. Úver je určený pre provincie Manabi a Esmeraldas. Rekonštrukcia bude prebiehať v súlade s opatreniami na ochranu pred zemetrasením a ekvádorským stavebným zákonom.Úlohou tímu technickej pomoci bude:i) podporiť obce, ktoré sú konečnými príjemcami úveru EIB, aby vykonali hĺbkovú analýzu a realizovali perspektívny súbor podprojektov s cieľom zabezpečiť územný prístup a zlepšenie živobytia; aii) posilniť odolnosť voči seizmickým a geotechnickým rizikám.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
71000000
00
Míľniky
03/07/2019 00:00
22/11/2019 17:00
11/09/2019 17:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 130-317847
Korigendum
09/07/2019 00:00
2019/S 126-307299
Oznámenie o obstarávaní
03/07/2019 00:00