Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o príspevku sektora obrany k regionálnemu rozvoju prostredníctvom európsk...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
22/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/2019/OP/0015
Štúdia o príspevku sektora obrany k regionálnemu rozvoju prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov
EASME plánuje uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na vypracovanie štúdie poskytujúcej prehľad o tom, ktoré fondy a do akej miery sa použili na činnosti súvisiace s obranou a s dvojakým použitím v rámci politiky súdržnosti EÚ na prebiehajúce obdobie 2014 – 2020 a aký je potenciál pre budúce programové obdobie 2021 – 2027.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
75220000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
73420000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/06/2019 00:00
22/07/2019 16:00
23/07/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 117-285773 Oznámenie o obstarávaní 20/06/2019 00:00