Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia uskutočniteľnosti s predbežným návrhom na modernizáciu úseku železničnej ...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
TA2019058 UA NIF / AA-001254-001-D
Štúdia uskutočniteľnosti s predbežným návrhom na modernizáciu úseku železničnej trate Kovel – Yahodyn - poľská hranica s ďalšou elektrifikáciou
Projekt sa týka modernizácie vrátane ďalšej možnej elektrifikácie trate Kovel – Yahodyn – poľská hranica s cieľom obnoviť pôvodnú konštrukčnú rýchlosť a prípadne elektrifikáciu v súlade s príslušnými normami špecifikovanými v nariadení transeurópskej dopravnej siete TEN-T, zvýšiť kapacitu trate a prevádzkovú rýchlosť a skrátiť čas prepravy, zlepšiť bezpečnosť dopravy a spoľahlivosť železničnej infraštruktúry a tým podporiť rast osobnej a nákladnej dopravy na trati.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
71311230
00
Míľniky
14/06/2019 00:00
04/10/2019 17:00
02/08/2019 17:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 113-276192
Oznámenie o obstarávaní
14/06/2019 00:00