Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Aktualizácia a údržba elektronického nástroja na kalkuláciu odpadu z elektrickýc...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.B.3/SER /2019/0014
Aktualizácia a údržba elektronického nástroja na kalkuláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyvinutého na základe zmluvy o vypracovaní štúdie č. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2
Pravidelné aktualizácie nástroja na kalkuláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, elektronického nástroja (súbor Excel), ktorý bol vypracovaný na základe zmluvy o vypracovaní štúdie 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2 a ktorý sa bude používať na kalkuláciu množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení vyprodukovaných v každom členskom štáte a na kalkuláciu hmotnosti elektrických a elektronických zariadení uvedených na vnútroštátnom trhu každého členského štátu v rámci rôznych kategórií zariadení. Aktualizácie by slúžili na zahrnutie najnovších dostupných údajov za každý členský štát vo vzťahu k množstvám elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh a tiež s cieľom riešiť akúkoľvek potrebu revízií, ktoré predložili členské štáty, napríklad na aktualizáciu „profilov životnosti“ rôznych skupín výrobkov, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení 2017/699, alebo na zjednodušenie niektorých parametrov v nástroji s cieľom uľahčiť jeho ústretovosť pre používateľov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/05/2019 00:00
04/07/2019 16:00
08/07/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 104-250683
Oznámenie o obstarávaní
31/05/2019 00:00