Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia situácie mladých ľudí v krajinách južného a východného Stredozemia
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT/19/ETF/0007
Štúdia situácie mladých ľudí v krajinách južného a východného Stredozemia
Poradenské služby a kvalitatívne prieskumy pre štúdiu situácie mladých ľudí v krajinách južného a východného Stredozemia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79315000
ITC11
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/05/2019 00:00
04/07/2019 10:30
05/07/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 104-250662
Oznámenie o obstarávaní
31/05/2019 00:00