Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby grafického dizajnu
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA F-COD-19-T21
Služby grafického dizajnu
Cieľom tohto obstarávania je poskytnutie kreatívnych služieb v oblasti grafického dizajnu pre tlačené a elektronické médiá. Od dodávateľa sa bude požadovať návrh niekoľkých typov komunikačných materiálov a publikácií, ako aj návrh log a štylistických príručiek vizuálnej identity pre komunikačné potreby agentúry.Všetky texty určené pre publikácie a ostatné produkty grafického dizajnu budú dodané do ENISA, obvykle vo formáte Microsoft Word 2016. Aby sa zaistil súlad s požiadavkami na tlač, pri práci na dizajne by sa mal používať uznávaný softvér pre dizajn, ako je Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop.Služby môžu zahŕňať návrh správ, plagátov, bulletinov, letákov, pohľadníc, infografiky, reklamy (tlačená a online) a kancelárskych potrieb, banerov (aj pre sociálne médiá), ako aj akýchkoľvek iných vizuálnych médií, na ktorých sa môže dohodnúť ENISA a dodávateľ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
79822500
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
79820000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/06/2019 00:00
04/07/2019 18:00
05/07/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 105-254374
Oznámenie o obstarávaní
03/06/2019 00:00