Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Projektovanie a inštalácia fotovoltického panela a pomocného zariadenia pre novú...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
19/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
4M-12/2019/EUTM-MALI/MHQ/J8
Projektovanie a inštalácia fotovoltického panela a pomocného zariadenia pre novú budovu s ubytovaním, výcvikový tábor Koulikoro – výcviková misia EÚ, Mali
Plánuje sa inštalácia solárnych fotovoltických panelov vo výcvikovom tábore Koulikoro v Mali. Zariadenie musí byť integrované do budovy a prepojené so sieťou a pracovať paralelne so sieťou generátora. Cieľom návrhu je maximalizovať nákladovú efektívnosť systému zabezpečením vlastnej spotreby generovanej energie na mieste. Minimálny prípustný výkon inštalácie je 80 kWp. Dodávateľ musí:— navrhnúť solárny fotovoltický systém napojený na sieť, ktorý vyhovuje stavebným požiadavkám na inštaláciu v novom obytnom bloku výcvikového tábora Koulikoro,— zabezpečiť zariadenie a jeho napojenie na inštaláciu elektrickej siete,— otestovať zariadenie a uviesť ho do prevádzky,— zaškoliť personál EUTM ohľadom prevádzky zariadenia a údržby vybavenia.Práce zahŕňajú inštaláciu fotovoltických panelov a súvisiace elektrické a konštrukčné práce na podporu panelov na streche.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
45400000
00
Míľniky
07/06/2019 00:00
19/08/2019 16:00
21/08/2019 18:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 128-311712
Korigendum
05/07/2019 00:00
2019/S 109-264183
Oznámenie o obstarávaní
07/06/2019 00:00