Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please do not include personal data nor commercially sensitive information in the Question or Subject field when submitting a question
Názov:
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD (11 častí)
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
17/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/SVQ/2019/OP/2408
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD (11 častí)
EUROMOD je mikrosimulačný model daňového zvýhodnenia, ktorý konzistentným spôsobom pokrýva členské štáty Európskej únie. Jeho údržba a vývoj, v súčasnosti so sídlom na univerzite v Essexe, sa počas prechodného obdobia 3 rokov, ktoré sa začalo vo februári 2018, postupne prenesie na JRC a ESTAT. Cieľom tohto obstarávania je poskytnúť Komisii služby, ktoré podporia vývoj a aktualizáciu mikrosimulačného modelu EUROMOD pre 11 modulov špecifických pre jednotlivé krajiny. Od 1.1.2020 JRC v rámci prechodu preberie zmluvy týchto národných tímov: BE, BG, CY, ES, FI, HU, IE, IT, LV, MT, PL.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
72000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/07/2019 00:00
17/09/2019 16:00
18/09/2019 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Euromod Transfer Belgium
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Belgicko.
Časť 2
EUROMOD TRANSFER BULGARIA
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Bulharsko.
Časť 3
EUROMOD TRANSFER CYPRUS
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Cyperská republika.
Časť 4
EUROMOD TRANSFER FINLAND
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Fínsko.
Časť 5
EUROMOD TRANSFER HUNGARY
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Maďarsko.
Časť 6
EUROMOD TRANSFER IRELAND
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Írsko.
Časť 7
EUROMOD TRANSFER ITALY
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Taliansko.
Časť 8
EUROMOD TRANSFER LATVIA
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Lotyšsko
Časť 9
EUROMOD TRANSFER MALTA
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Malta.
Časť 10
EUROMOD TRANSFER POLAND
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Poľsko.
Časť 11
EUROMOD TRANSFER Spain
Technická podpora pre vývoj a aktualizáciu modelu EUROMOD – Španielsko.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 163-399724
Korigendum
26/08/2019 00:00
2019/S 140-343579
Oznámenie o obstarávaní
23/07/2019 00:00