Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc na zabezpečenie optimálneho výkonu technických systémov budov po...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
02/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C3/2019-468/02
Technická pomoc na zabezpečenie optimálneho výkonu technických systémov budov podľa smernice o energetickej hospodárnosti budov
Cieľom tejto zmluvy o poskytovaní služieb je poskytovať technickú pomoc útvarom Európskej komisie pri rozvoji a šírení technických usmernení so zameraním na: podporu účinného zavádzania a presadzovania požiadaviek technického systému budov; podporovať účinné hodnotenie a dokumentáciu výkonnosti systému vo vzťahu k článku 8 ods. 1 smernice o energetickej hospodárnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) a článku 8 ods. 9 smernice EPBD, a podporovať účinné technické chápanie spôsobilostí automatizovaných kontrolných systémov budov podľa článku 14 ods. 4 a článku 15 ods. 4 smernice EPBD, najmä tých, ktoré sa týkajú referenčného porovnávania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
BE
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/07/2019 00:00
02/09/2019 17:00
03/09/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 131-320817
Oznámenie o obstarávaní
10/07/2019 00:00