Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora Európskej komisie a členských štátov v súvislosti s monitorovaním, nahla...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.2/SER/2019/0006
Podpora Európskej komisie a členských štátov v súvislosti s monitorovaním, nahlasovaním, overovaním a akreditáciou v rámci systému Európskej únie na obchodovanie s emisiami v rokoch 2020 a 2021
Cieľom je poskytnúť podporu Komisii a členským štátom pri realizácii harmonizovaného a nákladovo efektívneho monitorovania, nahlasovania, overovania a akreditácie (Monitoring Reporting Verification and Accreditation – MRVA) systému obchodovania s emisiami Európskej únie (EU ETS) v rokoch 2020 a 2021, a to aj prostredníctvom:— identifikácie a návrhov aktualizácií vzorov, usmernení a nástrojov poskytnutých Komisiou na podporu vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 (nariadenie o monitorovaní a nahlasovaní v rámci EU ETS) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 (nariadenie o akreditácii a overovaní v rámci EU ETS), najmä v súvislosti s aktualizáciou pre fázu 4 EU ETS,— poskytnutia podpory sekretariátu pri fungovaní fóra súladu s EU ETS v rokoch 2020 a 2021, vychádzajúc z účinnej platformy poskytnutej na diskusiu a spoluprácu medzi príslušnými orgánmi EU ETS a Komisiou, a pri propagovaní dobrého fungovania EU ETS MRVA,— poskytnutia podpory v súvislosti s príležitostnými technickými otázkami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/06/2019 00:00
30/07/2019 16:30
01/08/2019 23:59
08/08/2019 16:00
12/08/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 113-276213 Oznámenie o obstarávaní 14/06/2019 00:00