Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné služby
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2019/06/DED
Bezpečnostné služby
Agentúra si želá uzavrieť s 1 dodávateľom zmluvu s cieľom pokryť rôzne bezpečnostné služby ako je nasadenie bezpečnostných strážcov, protiopatrenia technického dohľadu, nákup bezpečnostných spotrebných materiálov a zariadení, ako aj zariadenia na bezpečnostné skenovanie na základe prenájmu v priestoroch agentúry v Amsterdame. Agentúra pojme približne 900 zamestnancov a dodávateľov, ako aj každodenné stretnutia pre maximálne 350 zástupcov zo všetkých členských štátov EÚ. Očakáva sa, že úspešný uchádzač bude poskytovať bezpečnostné služby na vysokej úrovni v súlade s bezpečnostnými politikami agentúry a proaktívne podporovať ich zlepšovanie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
79710000
NL1
Additional CPV Supplementary CPV
79711000
79714000
79713000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/06/2019 00:00
16/07/2019 12:00
17/07/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 113-276175
Oznámenie o obstarávaní
14/06/2019 00:00