Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby extrakcie DNA a sekvencovania celého genómu pre patogénne mikroorganizmy
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
12/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2019/SRS/10958
Služby extrakcie DNA a sekvencovania celého genómu pre patogénne mikroorganizmy
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je obstarať:—služby extrakcie DNA pre patogénne baktérie (časť 1),— služby sekvencovania celého genómu pre patogény s vysokou prioritou (časť 2), a—služby sekvencovania celého genómu pre patogény bežnej priority (časť 3).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
71900000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/06/2019 00:00
12/07/2019 16:00
16/07/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby extrakcie DNA
Cieľom časti 1 je obstaranie služieb extrakcie DNA pre patogénne baktérie.
Časť 2
Služby sekvencovania celého genómu – vysoká priorita
Cieľom časti 2 je obstaranie služieb sekvencovania celého genómu pre patogény s vysokou prioritou (baktérie a vírusy).
Časť 3
Služby sekvencovania celého genómu – bežná priorita
Cieľom časti 3 je obstaranie služieb sekvencovania celého genómu pre patogény s bežnou prioritou (baktérie a vírusy).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 112-274077
Oznámenie o obstarávaní
13/06/2019 00:00