Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o obstarávaní služieb týkajúca sa údržby zariadenia na meranie vy...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/E1/2019-440-11
Rámcová zmluva o obstarávaní služieb týkajúca sa údržby zariadenia na meranie vyhoreného jadrového paliva (FDET fork detektory) a podvodných detektorov na počítanie koincidencie (UWCC) (pre čerstvé palivo)
Na splnenie svojich povinností podľa kapitoly VII Zmluvy o Euratome používa Európska komisia meracie zariadenie na overenie jadrového paliva pod vodou v rámci svojich kontrolných činností. Konkrétne nástroje navrhnuté na tento účel sú takzvané „fork“ detektory FDET (pre vyhoreté palivo) a podobné podvodné detektory na počítanie koincidencie (UWCC) (pre čerstvé palivo MOX). Kontrolóri Komisie používajú Fork a UWCC detektorové systémy v jadrových zariadeniach v celej Európskej únii. S cieľom uskutočniť a zabezpečiť nepretržitú a spoľahlivú prevádzku prístrojov sa plánuje uzavretie rámcovej zmluvy o obstarávaní služieb na údržbu týchto detektorov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
38500000
00
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/07/2019 00:00
03/09/2019 16:00
05/09/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 125-304379
Oznámenie o obstarávaní
02/07/2019 00:00