Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technické posúdenie parametrov kvality palív používaných v doprave
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/08/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.4/ETU/2019/0007
Technické posúdenie parametrov kvality palív používaných v doprave
Cieľom smernice o kvalite palív (smernica 98/70/ES) je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia vo vzťahu k palivám používaným v cestnej doprave ako aj pri necestných pojazdných strojoch prostredníctvom zníženia znečistenia z odvetvia dopravy a zlepšenie kvality ovzdušia. Ďalším cieľom je zlepšiť fungovanie jednotného trhu s vozidlami a palivami používanými v doprave stanovením minimálnych noriem pre kvalitu palív používaných v doprave a zabezpečením technickej kompatibility takéhoto paliva so spaľovacími motormi a dodatočnými úpravami. V štúdii by sa mali určiť možnosti zlepšenia príslušných ustanovení smernice o kvalite palív, najmä so zreteľom na prepojenia so smernicou RED II.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/06/2019 00:00
16/08/2019 16:00
19/08/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 112-274089
Oznámenie o obstarávaní
13/06/2019 00:00